Loading...

FÖRETRÄDE PÅ SERVRAR

SVÅRSLAGNA

EVENEMANG VARJE VECKA

VILKA ÄR VI?

Vi är en etablerad svenskspråkig klan som spelat Squad sedan de allra tidigaste pre-alpha versionerna. Vi bidrar aktivt till den växande Squad-gemenskapen och deltar ofta i olika evenemang. Vi ordnar egna klankvällar ett par dagar i veckan. Under dessa kvällar är endast klanens medlemmar välkomna. Våra gäster är välkomna övriga dagar i veckan. Spelglädje och samarbete är två av våra ledord. Vi ställer krav på våra medlemmar att alltid göra sitt yttersta för att bidra till gruppen och stötta sin SL när vi spelar.

Besök gärna vår Discord för mer info. Här hittar du även våra röstkanaler om du vill spela tillsammans med oss.

F.A.Q

  • Matcher – Vi organiserar frekvent grupper för att delta i olika community events, turneringar etc.

  • Krav  Vi kräver att när du spelar agerar du i klanens anda, kommunicerar och lyssnar på din Squad Leader

  • Inte bara en spelklan – Vi anordnar även events/träffar IRL

Så mycket tid du kan och har lust med, du måste även svara på en aktivitetskontroll som vi skickar ut en gång i kvartalet via doodle så vi vet att du är aktiv inom gruppen även om din vardag för stunden inte möjliggör aktivitet.

Ja. Eftersom klanen är utbredd över hela Sverige, så har det varit flera mindre träffar både i Skåne, Stockholm och i Gävle. Vi är väldigt glada över att medlemmarna trivs och vill umgås.

Även om du inte har för avsikt att bli medlem i OMBD, så är du ändå välkommen att spela med oss. Logga in på Discord och säg hej! Observera dock att medlemmar alltid har förträde i grupperna när vi spelar.

Du börjar som rekryt [OMBDr] under en tid. Vi lär känna dig och du lär känna oss. Du kommer därefter erhålla fullvärdigt medlemskap i klanen [OMBD]. I samband med att du blir rekryt öppnas även hela vår Discord-kanal med alla våra sköna kanaler där du inte bara får info om det senaste i Squad, utan även kan diskutera bl.a. spel, film, teknik och annat kul.

Du måste läsa och godkänna vår värdegrund, lyssna på din SL i spelet samt var en god kamrat. Vår klan har som mål att alla är lika välkomna oavsett vem du är. Att du är aktiv på Discord ser vi som en självklarhet.

Klanen har en stab innehållandes totalt 5 personer, inklusive grundarna Deathwisher och S0dA. Staben har till uppgift att ta beslut gällande allt som har med klanens utveckling att göra. Medlemmarna har möjlighet att hjälpa till med detta genom kommunikation i Discord och gemensamma klanmöten. Vi har även flera “Specialistofficerare” som innehar olika specialfunktioner i klanen som t.ex. admin, taktik/planeringsansvarig inför match, rekrytansvarig etc.

De tre kronorna betyder att vi är en svensk klan. Lien avslöjar att vi är livsfarliga på slagfältet. Blixtarna står för vår viktigaste del – kommunikation. M90-kamouflaget i bakgrunden står för militärisk disciplin, vilket är OMBD:s signum. Då M90 är svenskt, så antyder även kamouflaget att vi är svenskar

ANSÖK TILL OMBD

Läs igenom och fyll i vår ansökningsformulär och notifiera oss på Discord

ANSÖK IDAG